Yeni Kuşakların Uzunluğu Neden Daha Uzun Oluyor?

 Yeni Kuşakların Uzunluğu Neden Daha Uzun Oluyor?
Okunuyor Yeni Kuşakların Uzunluğu Neden Daha Uzun Oluyor?

Eski köy meskenlerinin tavanının, kapısının daha kısa olması da bu durumla alakalıdır. Bu konutlara girerken başınızı eğmek zorunda kalabiliyorsunuz. İşte bunun nedeni evvelki jenerasyonların günümüz kuşağına nazaran daha kısa olmasıdır.

İlgili İçerikler:

1 asır evvelki insanların uzunluk ortalaması günümüzdeki uzunluk ortalamasına nazaran hayli kısaydı. O periyot için uzun sayılabilecek beşerler günümüz için kısa sayılabilecek boya sahipti.

Uzunluk farklılıkları genetik çeşitlilikten etkilenir lakin elbette tek neden bu değildir.

18 yaşındaki insanların uzunluk ortalamasının bir coğrafik dağılımı (2014)

Çevresel çeşitliliğin ölçüsüne nazaran uzunluk dağılımı da etkilenebilir. Bu durumun ana nedeni de bununla ilgilidir. Sıhhat ve beslenme kuralları birebir olan bir popülasyondaki uzunluk dağılımını etkileyen tek faktör genetik çeşitlilik olurdu ama bu kuralların her vakit eşit olması pek mümkün değildir.

Kurallar birebir olmadığı için de daha uygun beslenme ve sıhhat koşullarına ulaşabilen varlıklı bireyler bunlardan yoksun kalan fakir bireylere kıyasla daha uzun olurlar. Genetik çeşitlilik tek belirleyici olmaktan çıkarak uzunluk dağılımında çevresel çeşitliliğin tesiri değerli ölçüde hissedilir.

Hindistan’daki kast sisteminden örnek verecek olursak; yüksek bir sınıfta bulunan bireylerin düşük bir sınıfta bulunan bireylere nazaran ortalama 4,5 cm daha uzun olduğu tespit edilmiş.

İspanya’da yapılan bir incelemede ise, eğitimli insanların eğitimsiz insanlardan yaklaşık 1 cm daha uzun olduğu tespit edilmiş. Sıhhat ve beslenmeye erişimi daha az olan düşük statüdeki işçilerin(örn: tarım işçisi) uzunluğunun, daha yüksek statüdeki işçilerin(örn: avukat, doktor) uzunluğuna nazaran ortalama 3,6 cm daha kısa olduğu görülmüş.

Çocukluk devrindeki beslenme kalitesi epeyce değerli, son yüzyılda bu bahiste kalite arttığı için yeni jenerasyonlar daha da uzun oluyor.

1800’den 1980 yılına kadar (yukarıdan aşağıya) sırasıyla Hollanda, Almanya ve Fransalıların uzunluk ortalaması

Üstelik yalnızca uzunluk kalitesi değil zeka kalitesi de düzgün bir beslenmeyle artmaktadır.

Olağan ki uzunluk uzunluğunun bir hududu var, elbette bir gün 5 metrelik canlılara dönüşmeyeceğiz ve genetiğimizin müsaade verdiği ölçüde kâfi beslenmenin sağladığı ayrıcalıkların tadını çıkaracağız.

Kaynaklar: 1, 2, 3

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle