Şovenizm Nedir, Kimlere Şovenist Denir?

 Şovenizm Nedir, Kimlere Şovenist Denir?
Okunuyor Şovenizm Nedir, Kimlere Şovenist Denir?

Herkesin inandığı kimi kıymet yargıları ve inanç sistemleri vardır. Herkes kendi bedel yargısına ve inanç sistemine sahip olabilir. Fakat bu sistemler bir tarafı yüceltirken bir tarafı aşağılıyorsa bu göz yumulacak bir durum değildir. Şovenizm de bunlardan biri. Şovenizm ortaya çıktığı birinci yıllarda bir ulusçuluk akımı olarak görülüyordu lakin günümüzde çok daha radikal bir manaya ve tanıma sahiptir.

İlgili İçerikler:

Temel olarak şovenizm diğerlerinden nefret etme ve kendi kümesini övme inancıdır. Bu inanca sahip bireye de şovenist denmektedir. Bu inanç sistemi çok daha dar ve geniş alanlarda uygulanabilir. Erkek şovenizmi de bu inancın cinsiyetler özelinde uygulanmasıdır. Yani olay biraz karışık. Gelin şovenizm nedir, şovenist kime denir, erkek şovenizmi ve öteki cinsleri nelerdir biraz daha yakından inceleyelim.

Şovenizm nedir?

Şovenizm en temel tarifiyle radikal milliyetçiliktir. Kendi ulusunu başka tüm uluslardan üstün görme ve abartılı bir halde savunmaktır. Bu inanç birçok vakit ırkçılığa kadar varabilir. Zira şovenizm inancı, öteki uluslarından kendi ulusundan daha makus olduğu niyetine dayanır.

Şovenizmin radikal milliyetçilik tarifi 1970’li yıllardan sonra genişletildi ve erkek şovenizmi, bölge şovenizmi, mezhep şovenizmi, spor ekibi şovenizmi üzere farklı biçimler eklendi. Bu bağlamda yeni bir tarif yapmak gerekirse şovenizm; kendi kümesini öbür kümelerden üstün görme ve öteki kümeleri aşağılama hatta nefret etme temelli bir inanç sistemidir.

Şovenist kime denir?

Şovenizm inanç sistemini benimseyen şahsa şovenist denmektedir. Örnek vermek gerekirse; X grubu taraftarı Y grubunun tüm muvaffakiyetlerini talihe bağlıyor ve her şeye karşın ısrarla kendi ekibinin çok daha uygun olduğunu savunuyorsa bu kişi bir spor kadrosu şovenistidir.

Misal bir örneği mutfak kültüründen de vermek mümkün. A ülkesinin vatandaşı kendi mutfağının dünyanın en güzel mutfağı olduğunu ve dünyadaki öbür tüm ülke mutfaklarının kendi yemeklerini çaldığını düşünüyorsa bu kişi bir mutfak şovenistidir. Bu tıptaki örnekleri çoğaltmak mümkün.

Erkek şovenizmi nedir? Cinsiyetçilikten farkı nedir?

Bilhassa son yıllarda en sık duyduğumuz tariflerden biri erkek şovenizmidir. Aslında erkek şovenizmi diye özel bir inanç yoktur. 1970’li yıllarda cinsiyetçiliğin ve bayan düşmanlığının artması ile bu fikir sistemi erkek şovenizmi olarak isimlendirilmiştir. Yani erkek şovenizmi bayan düşmanlığı manasına gelmektedir.

Bahis ile ilgili birtakım örnekler var. Bir toplantıda erkeklere bayanlardan daha fazla kelam hakkı veriliyorsa cinsiyetçilik, bayanların fikirleri aşağılanıyorsa erkek şovenizmidir. Tekrar misal bir ortamda erkeklerin fikirleri hürmetle dinlenirken bayanların söyledikleriyle alay ediliyorsa bu da erkek şovenizmidir.

Şovenizm nasıl ortaya çıktı?

Şovenizmin isim babası Nicolas Chauvin isimli bir Fransızdır. Kendisi 19. yüzyılda yaşamış Napolyon askerlerinden biridir. Onlarca sefer yaralanmış olmasına karşın ülkesi ismine savaşmaya devam etmiştir. Kendisi hem davranışları hem de telaffuzlarıyla o kadar absürt bir tutum çizmiştir ki ortaya şovenizm kavramı çıkmıştır.

Nicolas Chauvin tarafından sunulan bu milliyetçi tutum değil, kendisinin saplantılı bir formda sunduğu bağlılık şovenizmi doğurmuştur. Herkes milliyetçi ya da vatansever olabilir. Lakin kişi, kendi bağlı olduğu kümeden diğer bir şeyi gözü görmez hale geliyorsa bu durum şovenizmi doğurur.

Tüm radikal inançlara şovenizm demek mümkün mü?

Bir kişi ülkesini, milletini, ırkını, kültürünü, ekibini, cinsiyetini, ailesini ya da bu çeşit bir pahasını çok sevebilir ve buna bağlı olabilir. Lakin kendi kümesine bağlı olan herkes için şovenist demek yanlışsız olmaz. Şovenizm sahiden abartılı bir inançtır ve herkes kolay kolay bir şovenist olamaz.

İnsanın karakterini şekillendiren onlarca farklı kıymet vardır. Tüm bu pahaları yok sayarak sırf tek bir pahaya abartılı bir bağlılık beslemek şovenizmi doğurur. Bu bağlılık arttıkça kendi üzere olmayan karşı kümeye nefret doğmaya başlar. Tarihin tozlu sayfaları da gösteriyor ki bu nefretin sonuçları asla âlâ olmaz.

Bir ulusçuluk akımı olarak ortaya çıkan lakin daha sonra radikal bir bağlılığı tanımlayan şovenizm nedir, şovenist kime denir sorularını yanıtladık ve erkek şovenizmi üzere kimi biçimlerden bahsettik. Bedel yargılarına bağlı olmak hoştur fakat her şeyi dozunda bırakmak daha da hoştur.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle