Rekabet Kurumu’ndan 18 Özel Sıhhat Kuruluşuna Yüklü Ceza

 Rekabet Kurumu’ndan 18 Özel Sıhhat Kuruluşuna Yüklü Ceza
Okunuyor Rekabet Kurumu’ndan 18 Özel Sıhhat Kuruluşuna Yüklü Ceza

Rekabet Kurumu, yakın vakitte kimi özel hastanelerin hür doktorlardan talep ettikleri ameliyathane hizmet fiyatlarını birlikte belirlemek ve yapılan centilmenlik mutabakatı ile hastaneler ortasında işçi transferini engellemek üzere davranışlara yönelik soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma bugün sonuçlandı ve Rekabet Heyeti, Samsun ve Bursa’da faaliyet gösteren sıhhat kuruluşlarına ceza kesti.

İlgili İçerikler:

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya Şura tarafından gerçekleştirilen evrakın müzakeresi sonucunda, toplamda 18 özel sıhhat kuruluşu ile 1 teşebbüs birliğinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. unsurunu ihlal ettiğine karar verildi. Konsey, teşebbüslere toplamda 57 milyon 958 bin TL para cezası verilmesine karar verdi.

Çalışanların azami ve taban maaş artırım oranları bile belirlenmiş:

Paylaşılan bilgiler, kuruluşların hangi alanlarda rekabeti önleyerek birbiriyle anlaştığını da gösterdi. Buna nazaran, özgür doktorlara yönelik ameliyathane kullandırma hizmetlerinde danışıklı fiyat tespit edildiği, bypass, stent ve anjiyo üzere kimi operasyonlara ve rapor onaylarına yönelik hizmetlerde fiyat tespitinde bulunulduğu, birbirlerinden tabip transfer etmemeye yönelik centilmenlik mutabakatı gerçekleştirildiği ve çalışanların maaş artırım oranlarının taban ve azami oranı belirlenerek iş gücü piyasalarındaki rekabetin kısıtlandığına kanaat getirildi.

4054 sayılı Kanun’un 4. unsuru:

Makul bir mal yahut hizmet piyasasında direkt yahut dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama maksadını taşıyan yahut bu etkiyi doğuran veyahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler ortası muahedeler, uyumlu aksiyonlar ve teşebbüs birliklerinin bu çeşit karar ve aksiyonları hukuka ters ve yasaktır. Bu haller, bilhassa şunlardır:

  • a) Mal yahut hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr üzere ögeler ile her türlü alım veyahut satım kurallarının tespit edilmesi,
  • b) Mal yahut hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının yahut ögelerinin paylaşılması ya da denetimi,
  • c) Mal yahut hizmetin arz ya da talep ölçüsünün denetimi yahut bunların piyasa dışında belirlenmesi,
  • d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması yahut piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da öteki davranışlarla piyasa dışına çıkartılması veyahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
  • e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki bireylere farklı kaidelerin uygulanması,
  • f) Muahedenin niteliği yahut ticarî teamüllere ters olarak, bir mal yahut hizmet ile birlikte öteki mal yahut hizmetin satın alınmasının zarurî kılınması yahut aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin öbür bir mal yahut hizmetin de alıcı tarafından teşhiri kaidesine bağlanması ya da arz edilen bir mal yahut hizmetin tekrar arzına ait kuralların ileri sürülmesi,

Bir muahedenin varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin yahut arz ve talep istikrarının ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu yahut kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu hareket içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak şartıyla taraflardan her biri uyumlu harekette bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle