PCR Testi Kaidesiyle İlgili Çok Sorulan 13 Soru ve Yanıtları

 PCR Testi Kaidesiyle İlgili Çok Sorulan 13 Soru ve Yanıtları
Okunuyor PCR Testi Kaidesiyle İlgili Çok Sorulan 13 Soru ve Yanıtları

Genelge doğrultusunda 6 Eylül tarihinde başlayan zarurî PCR testi uygulaması, yürürlüğe girdiği günden itibaren birtakım baş karışıklıklarını da beraberinde getirdi. Tekrar artışa geçen Covid-19 hadiselerinin, bilhassa okulların açılmasıyla birlikte daha da artmaması için aşı olmayanlara yönelik uygulanan PCR testi zaruriliği, olay sayılarını denetim altına alma konusunda yarar sağlayacak mı merak konusu.

İlgili İçerikler:

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı da 81 vilayet valiliğine genelge göndererek, 6 Eylül’den itibaren iş yeri yahut patronların aşı olmayan emekçilere haftada bir kere PCR testini zarurî tutabileceğini duyurmuştu. Kelam konusu genelgede; patronların, iş yerinde oluşabilecek sıhhat ve güvenlik risklerine yönelik önlemler hakkında tüm emekçileri bilgilendirmekle yükümlü oldukları da hatırlatıldı.

Genelgeye nazaran kimlerin test yaptıracağı, çalışanların itiraz hakkı olup olmadığı, test yaptırmak istemeyen emekçinin patron tarafından işten çıkarılıp çıkartılamayacağı ve merak edilen daha birçok bahis Hürriyet müellifi Noyan Doğan tarafından 13 soruda cevaplandı. İşte o sorular ve yanıtları:

13 soruda çalışanlara yönelik PCR testi zaruriliği:

PCR testi zarurî mu oldu?

Patron, COVID-19 aşısı olmayan ve aşıları tamamlanmayan çalışanlardan 6 Eylül tarihinden itibaren haftada bir defa mecburî olarak PCR testi isteyebilecek.

Patron test istemeyebilir mi?

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’nın genelgesinde, ‘zorunlu olarak haftada bir kere PCR testi yaptırmaları işyeri, patron tarafından istenebilecek’ diyor. Yani, ‘işveren mecburî olarak isteyecek’ demiyor. Bu durumda isteyen patron testi zarurî fiyat, isteyen tutmaz.

Test zaruriliği tüm çalışanları mı kapsıyor?

6 Eylül’den itibaren tüm mesleklerde çalışan personeller için patron zarurî test yaptırmasını isteyebilecek.

Hastalık geçirenler de test yaptırmak zorunda mı?

COVID-19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen mühlet içerisinde bulunan çalışanlardan bu müddet içinde test istenmeyecek.

Personel tek doz aşı olsa da yeniden de test yaptıracak mı?

Tek doz aşı olsa da patron PCR testi isteyecek, zira aşıların tamamlanması gerekiyor.

Test uygulamasında patron nasıl bir yol izleyecek?

Öncelikle patron, çalışanının aşı olup olmadığını yahut aşılarını tamamlayıp tamamlamadığını şahsî bilgilerin korunması kuralına nazaran çalışandan talep edecek ki, HES kodu ve aşı kartıyla bu durum aslında işyerlerinin çoğunluğunda talep edilebiliyor. Sonrasında patron, aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış personelleri, işyerinde karşılaşabilecekleri risk ve önlemler konusunda yazılı olarak bilgilendirecek. Bu bilgilendirme sonrası patron, aşı olmayan emekçilere, COVID-19 tanısı konması durumunda iş ve toplumsal güvenlik yasası açısından karşılaşacakları sonuçları da ayrıyeten bildirmekle yükümlü.

Patronun bilgilendirme yapmasındaki hedef ne?

Aşı olmayan çalışanların hem işyerini hem de öbür çalışanları tehlikeye atma riski bulunuyor. Ayrıyeten aşı olmayıp da hastalığa yakalanan çalışanı patronun çalıştırmayacağı, fiyat durumunda değişiklik olacağı hatta çalışanın iş mukavelesinin feshedilebileceğine yönelik konularda patronun çalışanı yazılı olarak bilgilendirmesi gerekiyor.

Test sonuçları kayıt altına alınacak mı?

Patron tüm test sonuçlarını gerekli süreçler yapılmak üzere kayıt altında tutacak.

Testler nerede yaptırılacak?

PCR testleri devlet hastanelerinde ve test yapan tüm sıhhat kurumlarında yaptırılabilecek. Test süreci işyerlerinin kendi bünyesinde de yapılabiliyor.

Testlerin fiyatını kim karşılayacak?

Devlet hastanelerinde yapılması durumunda testler fiyatsız olacak.

Devlet hastanesinde test yapılmaz da özel sıhhat kurumlarında yapılırsa testin fiyatını kim karşılayacak?

İş sıhhati ve güvenliği kapsamında patron, alınacak önlemlerin maliyetini çalışana yansıtamıyor. Bu durumda emekçi geçerli bir nedenden ötürü testini devlet hastanesinde yaptıramaz ve özel sıhhat kurumunda yaptırmak zorunda kalırsa testin fiyatını patronun karşılaması gerekiyor.

Neden mecburî test uygulamasına gidildi?

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede mecburî test uygulamasının nedeni, “COVID-19 aşısı tamamlanmamış çalışanların varlığı, işyerlerinde iş sıhhati ve güvenliğinin sağlanmasını güçleştirmekte, başka çalışanların mevcut sıhhat ve güvenlik kurallarını kötüleştirerek çalışma barışını bozmaktadır” diyerek açıklandı.

Test yaptırmak istemeyen emekçiyi patron işten çıkartabilir mi?

Bu mevzuda iki farklı görüş var. Birincisi, nasıl aşı olmak zarurî değilse PCR testi yaptırmak da mecburî olmadığından ve personelden test istemenin patronun isteğine bağlı tutulduğundan patron test yaptırmayan emekçiyi işten çıkartamaz. Öteki görüş ise, patrondan, test konusunda talep gelmesi halinde çalışanın bu testi mecburî olarak yaptırması gerektiğinden hem aşı olmayan hem de test yaptırmayan çalışanın iş mukavelesi patron tarafından çabucak feshedilebilir. Ortak görüş ise bu mevzunun yargı kararına bağlı olacağı. Daha açık bir anlatımla, test yaptırmayıp da işten çıkartılan çalışanın mahkemeye başvurması halinde yargının vereceği karar emsal teşkil edecek.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle