Bilgi Muhafaza Vazifelisi Nedir? Nasıl Olunur?

 Bilgi Muhafaza Vazifelisi Nedir? Nasıl Olunur?
Okunuyor Bilgi Muhafaza Vazifelisi Nedir? Nasıl Olunur?

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısı, tüm vatandaşları ilgilendiren yeni bir tabiri hayatımıza soktu. Ferdî Bilgileri Müdafaa Kurumu (KVKK) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bir bildiriye nazaran artık “Data Müdafaa Vazifelisi” biçiminde yeni bir iş dalı doğmuş durumda. Pekala giderek dijitalleşen dünyada hayli değerli olması beklenen data muhafaza vazifelileri, tam olarak ne iş yapacaklar?

İlgili İçerikler:

Akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması ile bilgi hırsızlıkları hayli yaygınlaştı. Bunun en net örneğini, geçtiğimiz günlerde yaşanan Yemeksepeti skandalında görmüştük. Yaşanan data ihlali sonucunda 20 bin kullanıcının tüm bilgileri paylaşılmış ve hatta bu bilgiler, sapıkların ellerine düşmüştü. KVKK’nın yeni atağı, Türkiye’de ISO standartlarına sahip bilgi muhafaza vazifelilerinin oluşturulmasını amaçlıyor.

Bilgi müdafaa vazifelisi nedir?

Bilgi müdafaa vazifelisi, isminden da anlaşılabileceği üzere dijital ortamdaki bilgilerimizi korumak için çalışan kimseler manasına geliyor. Oluşturulan sertifikasyon programlarına dahil olup düzenlenecek imtihanlarda başarılı olan herkes, bilgi müdafaa vazifelisi unvanı kazanmış oluyor. Aslında kimi özel şirketlerin verdikleri sertifikaların, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısı ile resmileştirilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Yapılacak imtihanlara girip başarılı olan vatandaşlara, (TS) EN ISO/IEC 17024 standardına uygun olarak bilgi muhafaza vazifelisi olduklarına dair sertifika verilmiş olacak.

Resmi Gazete; bilgi muhafaza görevlisini şu biçimde tanımlıyor:

  • İştirak dokümanını alan şahıslardan imtihanda başarılı olanlar data muhafaza vazifelisi unvanını kullanmaya hak kazanırlar.
  • Bilgi muhafaza görevlisinin sertifikalandırıldıkları program kapsamında şahsî dataların korunması mevzuatı açısından kâfi bilgiye sahip olduğu kabul edilir.
  • Bilgi muhafaza vazifelisi, yalnızca sertifikalarının geçerlilik mühleti boyunca bu unvanı kullanabilir.

Data müdafaa vazifelisi nasıl olunur?

Data muhafaza vazifelisi olmak için harekete geçecek birinci kurum, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK). TÜRKAK, eğitimlerin verilip imtihanların gerçekleştirilmesine aracılık edecek eğitim kurumlarının belirlenmesini sağlayacak. Böylece kimi eğitim merkezleri, bilgi muhafaza vazifelisi yetiştirme konusunda yetkili hale gelmiş olacaklar. Data müdafaa vazifelisi olmak isteyen vatandaşlarsa bu yetkili eğitim kurumlarının yolunu tutup, eğitim aldıktan sonra da imtihana girecekler.

Data müdafaa vazifelisi olmak için koşullar neler?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere nazaran data muhafaza vazifelisi olmak için başka her şeyden evvel bu mevzuyla ilgili açılmış eğitim programlarına dahil olmuş olmak ve bu eğitimin üzerinden 4 yıl geçmemiş olması gerekiyor. Bu kaidesi sağlayan vatandaşlar, yine eğitim almak zorunda kalmadan imtihanlara giriş imkanı yakalayacaklar. Daha evvel hiçbir eğitim almamış olan vatandaşların ise başlatılacak eğitimleri tamamlamaları gerekecek. İmtihan ve eğitim fiyatları, Şahsî Dataları Müdafaa Kurumu (KVKK) tarafından ilan edilecek.

Bilgi müdafaa vazifelisi unvanı müddetli mi?

Bu sorunun yanıtı evet. Yetkili kurumların eğitimlerini alıp imtihanlara giren ve bilgi müdafaa vazifelisi olmayı başaran vatandaşlar, aldıkları sertifikayı 4 yıl boyunca kullanabilecekler. 4 yılın sonunda imtihana tekrar girilmesi ve başarılı olunması gerekecek. Aksi takdirde unvan kaybı yaşanacak ve vatandaş, 4 yıl evvel aldığı sertifikayı kullanamayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan bildirinin emeli, kapsamı ve desteği şöyle:

Emel

UNSUR 1 – (1) Bu Bildirimin hedefi, (TS) EN ISO/IEC 17024 nolu standarda uygun olarak Data Muhafaza Vazifelisi Programı dâhilinde bireylerin sertifikasyonuna ait yol ve temelleri belirlemektir.

Kapsam

UNSUR 2 – (1) Bu Bildiri, (TS) EN ISO/IEC 17024 standardına uygun olarak akredite olan ve Kurum tarafından yetkilendirilen işçi belgelendirme kuruluşları tarafından yürütülecek sertifikasyon faaliyetleri ile data müdafaa görevlilerini ve adaylarını kapsar.

Destek

UNSUR 3 – (1) Bu Bildirim, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Şahsî Dataların Korunması Kanununun 22 nci hususunun birinci fıkrasının (e) bendi ve 17/1/2018 tarihli ve 2018/11296 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Şahsî Bilgileri Muhafaza Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinin 7 nci unsurunun birinci fıkrasının (g) ve (ı) bentleri ile 18 inci unsurunun birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Resmi Gazete’de yer alan bildirinin tamamını okumak isterseniz, buradaki ilişkiyi kullanabilirsiniz. (İlgili bildirim, Resmi Gazete’nin 11. sayfası prestijiyle başlamaktadır.)

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle